banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
public Liên kết website

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025
10-10-2022

        Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có các Giám mục thuộc 27 giáo phận trong cả nước.

Các Giám mục tham dự Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025 (Ảnh sưu tầm)

      Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập năm 1980, trụ sở đặt tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội, 40 phố Nhà Chung, Hà Nội. Hội đồng Giám mục Việt Nam là một tổ chức gồm tất cả các giám mục đang thi hành phận sự mục vụ ở các giáo phận tại Việt Nam và các giám mục hiệu toà khác đang đảm nhận một nhiệm vụ do Toà Thánh hay Hội đồng Giám mục Việt Nam uỷ thác.

     Mục đích của Hội đồng Giám mục Việt Nam là xây dựng Giáo hội Màu nhiệm - Hiệp thông - Truyền giáo và phục vụ con người trong xã hội. Nhiệm vụ là cố vũ sự liên đới giữa giám mục các giáo phận, để phát huy lợi ích cho Giáo hội bằng các hình thức tông đồ và các phương pháp thích hợp với hoàn cảnh của thời đại trong tinh thần gắn bó với dân tộc và đất nước. Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn luôn tôn trọng quyền bính của các giám mục giáo phận là quyền thông thường, riêng biệt và trực tiếp.

     Cơ cấu tổ chức Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm: Ban Thường vụ, giúp việc cho Ban Thường vụ có Văn phòng Tổng thư ký và các Ủy ban Giám mục.

     Hội đồng Giám mục Việt Nam 3 năm sẽ tổ chức Đại hội một lần và hàng năm có hội nghị thường niên; khi có vấn đề quan trọng Hội đồng Giám mục Việt Nam có thể họp hội nghị ngoại lệ do quyết định của Giám mục chủ tịch hoặc do yêu cầu của 2/3 các thành viên Ban Thường vụ, hoặc do 1/3 các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam

     Nội dung đại hội: Trao đổi công tác mục vụ, tìm hướng giải quyết các vấn đề chung của giáo hội; thành lập các Uỷ ban Giám mục; soạn thảo, lấy ý kiến về quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam và các Ủy ban Giám mục; ra các văn bản như thư chung, thư mục vụ hay thông cáo và các văn bản này phải được Toà Thánh phê chuẩn và các giám mục phải chấp nhận và thi hành; bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban, hình thức bầu bằng phiếu kín.

     Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm có: Giám mục Tổng thư ký, các Giám mục phó Tổng thư ký và các linh mục thư ký. Nhiệm vụ là tham dự các hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban thường vụ và các Uỷ ban Giám mục nếu xét thấy cần thiết, soạn thảo chương trình nghị sự của các hội nghị HĐGM VN Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ban Thường vụ. Lập biên bản các hội nghị, lưu giữ các hồ sơ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, liên lạc với các giám mục tại Việt Nam và với các Hội đồng Giám mục thế giới, phổ biến các quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, phúc trình các hoạt động của Ban Thường vụ trong hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục.

      Các Uỷ ban Giám mục: Giúp Hội đồng Giám mục Việt Nam thi hành trách nhiệm mục vụ trong một lĩnh vực chuyên biệt, Uỷ ban Giám mục có trách nhiệm trước Hội đồng Giám mục và phải báo cáo đường hướng và sinh hoạt cho HĐGM Hội đồng Giám mục. Giám mục đặc trách Uỷ ban do Hội đồng Giám mục đề cử và chấp thuận, nhiệm kỳ 3 năm. Mỗi Uỷ ban Giám mục soạn thảo một nội quy riêng xác định đường hướng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức nhân sự.

Quang cảnh Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XV,

 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Ảnh sưu tầm)

     Tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

     Ban Thường vụ gồm có:

     Chủ tịch: Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

     Phó Chủ tịch: Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

    Tổng thư ký: Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

     Phó Tổng thư ký: Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

     Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm có:

     1/ Ủy ban Giáo lý Đức tin, Chủ tịch: Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

     2/ Ủy ban Kinh Thánh, Chủ tịch: Giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

     3/ Ủy ban Phụng tự, Chủ tịch: Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

     4/ Ủy ban Nghệ thuật thánh, Chủ tịch: Giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi

     5/ Ủy ban Thánh nhạc, Chủ tịch: Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

     6/ Ủy ban Loan báo Tin Mừng, Chủ tịch: Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

     7/  Ủy ban Giáo sĩ  -  Chủng sinh, Chủ tịch: Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

     8/ Ủy ban Tu sĩ, Chủ tịch: Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

     9/ Ủy ban Giáo dân, Chủ tịch: Giám mục Giuse Trần Văn Toản

    10/ Ủy ban Truyền thông xã hội, Chủ tịch: Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

    11/ Ủy ban Giáo dục Công giáo, Chủ tịch: Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

    12/ Ủy ban Mục vụ Giới trẻ - Thiếu nhi, Chủ tịch: Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên

    13/ Ủy ban Văn hóa, Chủ tịch: Giám mục  Giuse Đặng Đức Ngân

    14/ Ủy ban Công lý - Hòa bình, Chủ tịch: Giám mục  Giuse Nguyễn Đức Cường

    15/ Ủy ban Mục vụ Gia đình, Chủ tịch: Giám mục  Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

    16/ Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas, Chủ tịch: Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu

    17/ Ủy ban Mục vụ Di dân, Chủ tịch: Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

   18/ Văn phòng Mục vụ Đối thoại Đại kết và Liên tôn: Giám mục  Giuse Châu Ngọc Tri

    19/ Hội Thừa sai Việt Nam: Giám mục  Anphong Nguyễn Hữu Long.

    Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2023 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Vinh, từ ngày 17 đến 21/4/2023.

 

Lê Đàm
Số lượt xem:1236
Bài viết liên quan:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 64 Số người online:
Phát triển:TNC