banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
public Liên kết website

 

Tổ chức bộ máy
20-4-2023

Ban Tôn giáo  trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum hiện nay có 12 biên chế, gồm: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 10 công chức

1. Lãnh đạo Ban

1.1. Trưởng Ban

 Ông Vũ Quang Dũng – Trưởng ban

- Tel di động: 0987.010.982

- Tel phòng làm việc: 0260.2247779

- Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn

1.2. Phó Trưởng Ban

 Ông Ngô Minh Cảnh – Phó Trưởng ban

- Tel di động: 0376582350

- Email: nmcanhsnvkt@gmail.com

1.3. Phó Trưởng Ban

 Ông Lê Văn Đàm – Phó Trưởng ban

- Tel di động: 0396478718

- Email: ledamsnvkt@gmail.com

2. Số điện thoại và Email:

- Số điện thoại: 0260.3915.156

- Email: bantg.nv-kontum@chinhphu.vn

 

Số lượt xem:2297
Bài viết liên quan:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
Phát triển:TNC