banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
public Liên kết website

 

Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục đề nghị cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
8-6-2021

      Thực hiện Công văn số 674/TGCP-VP ngày 04/6/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới; để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; ngày 08/6/2021, Ban Tôn giáo đã ban hành Công văn số 97/BTG-THHC về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Theo đó, Ban Tôn giáo tỉnh đề nghị các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:

       Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đề nghị tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông báo trước cửa cơ sở, điểm nhóm nhằm thực hiện triệt để công tác phòng chống dịch. Đối với các cơ sở, điểm nhóm có người nghi nhiễm bệnh hoặc đi/đến/ở từ vùng dịch về, cần phối hợp với các cấp chính quyền để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển, thực hiện cách ly theo quy định.

       Hướng dẫn các trang thông tin, truyền thông của các tổ chức tôn giáo thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 từ các nguồn tin chính thống và phổ biến công tác phòng, chống dịch để chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ biết, thực hiện; vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn.

       Người đứng đầu, đại diện cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm phát sinh dịch bệnh tại cơ sở, lây nhiễm trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và trong cộng đồng.

      Tiếp tục kêu gọi, biểu dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch và vận động đóng góp, ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

 

 

 

Tuyết Hoa
Số lượt xem:772
Bài viết liên quan:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 56 Số người online:
Phát triển:TNC