banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
public Liên kết website

 

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028
1-3-2023

      Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-CĐVC ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum về việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 01/3/2023, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Thị Hợi – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng đông đủ đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

     Công đoàn Sở Nội vụ là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum; số lượng đoàn viên là 62 người; có 06 Tổ công đoàn gồm: Tổ công đoàn Ban Tôn giáo; Tổ công đoàn phòng Hành chính – Tổng hợp; Tổ Công đoàn phòng Công chức – Viên chức; Tổ công đoàn phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; Tổ công đoàn Thi đua khen thưởng và Thanh tra Sở; Tổ công đoàn phòng Quản lý Văn thư lưu trữ.

Đồng chí Lê Viết Nam – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội

       Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ, Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động như công tác quy hoạch, đào tạo, nâng lương, các chế độ phúc lợi; vận động đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, lụt bão, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn ốm đau, tai nạn… thể hiện tình tương thân, tương ái của Tổ chức Công đoàn. Qua đó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đề ra.

       Tại đại hội, các đại biểu đã tích cực tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết phong trào công chức, lao động và hoạt động Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2023; phương hướng hoạt động Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2023.

      Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Hợi - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào chương trình công tác của Công đoàn cơ sở. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Thường xuyên sâu sát, gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời tham mưu Đảng ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng cho đoàn viên... để Công đoàn thực sự là mái ấm của người lao động.

Đồng chí Lê Thị Hợi – Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Cộng đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Lê Viết Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đỗ Ngọc Lượng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Nguyễn Văn Lân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đ/c Lê Thị Hợi – Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

      Cũng tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và trao giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ có thành tích suất sắc trong phong trào hoạt động của Công đoàn.

Lê Đàm

 

Số lượt xem:801
Bài viết liên quan:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 30 Số người online:
Phát triển:TNC