banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
public Liên kết website

 

Thông báo cho các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
15-11-2021

       Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4075/UBND-NC, ngày 12/11/2021 về việc triển trai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các  cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; ngày 14/11/2021, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 3039/SNV thông báo cho các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh về quy định số lượng người tham gia hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tùy cấp độ dịch, theo đó:

       - Cấp độ 1: Nguy  cơ thấp (bình  thường mới) tươngứng với màu xanh: không quy định số người tham gia trong cùng 1 thời điểm, khuyến cáo hạn chế số người tham gia, tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

      - Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng: hạn chế hoạt động tín  ngưỡng, tôn giáo đông người không  thực sự cầnthiết; trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức thì được tập trung không quá 30 người tại cùng một thời điểm tổ chức lễ.

      - Cấp độ 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam: hạn chế hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đông người không thực sự cần thiết; trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức thì được tập trung không quá 20người tại cùng một thời điểm tổ chức lễ.

     - Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ: ngừng triệt để mọi hoạt độngtín ngưỡng, tôn giáo.Tùy theo tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trong nước, trong tỉnh, UBND tỉnh có thể nâng cấp đáp ứng, quy định số lượng cụ thể để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

      Đồng thời để triển khai thực hiện nghiêm các  biện pháp  phòng,  chống dịch Covid-19; Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: Có kế hoạch, chịu trách nhiệm triển khai các  biệnpháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ đúng quy định về số lượng người tham gia hoạt động tại các  cơ sở tín  ngưỡng, tổ chức tôn  giáo tương ứng với các  cấp độ dịch Covid-19 được công bố tại địa phương  ngay  thời điểm tổ chức sự kiện. Thường xuyên cập nhật về tình hình cấp độ dịch tại địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế (http://syt.kontum.gov.vn) để xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở tín  ngưỡng, tổ chức tôn  giáo đảm bảo theo quy định của từng cấp độ dịch. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người dân khi tổ chức, tham gia các  hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K trong phòng, chống dịch Covid-19, sử dụng các ứng dụng công nghệ, quét mã QR trong khai báo y tế tại nơi tổ chức lễ nhằm đảm bảo tốt công tác phòng dịch Covid-19. Người đứng đầu, phụ trách cơ sở tín ngưỡng; tổ chức, cơ sở tôn giáo, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung hợp pháp của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức các hoạt động, nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Tuyết Hoa
Số lượt xem:1050
Bài viết liên quan:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 58 Số người online:
Phát triển:TNC