banner
Thứ 7, ngày 18 tháng 5 năm 2024
public Liên kết website

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
15-4-2024

        Ngày 29/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP (Nghị định số 95/2023/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162/2017/NĐ-CP).

         Nghị định số 95/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024, gồm 06 Chương, 33 Điều, tăng 08 điều so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, kết cấu lại Chương II thành 03 mục; sửa đổi, bổ sung Chương III, Chương V, cụ thể:

       Các điều khoản bổ sung mới bao gồm: (1) Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; (2) Đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; (3) Phục hồi hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; (4) Đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo; (5) Phục hồi hoạt động đào tạo cho cơ sở đào tạo tôn giáo; (6) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; (7) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xây dựng mới cơ sở tôn giáo; (8) Tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; (9) Xuất bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo; (10) Hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ; (11) Điều khoản chuyển tiếp. Bổ sung khoản 4 Điều 3; điểm d khoản 4 Điều 15; điểm c, khoản 4 Điều 19; khoản 7, 8 Điều 25.

      Nghị định số 95/2023/NĐ-CP giải thích rõ các khái niệm về công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ; 50 biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP, tăng 03 biểu mẫu so với Danh mục biểu mẫu kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP./.

                                                                      Nguyễn Văn Hay

 

Số lượt xem:116
Bài viết liên quan:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 106 Số người online:
Phát triển:TNC